Arkitektur for mennesker

Hva jeg gjør

Arkitektur

Jeg leverer arkitekttjenester for boliger, næringsbygg, offentlige bygg, hytter, tilbygg, ombygging m.m., med omtanke for menneskene som skal bruke det vi designer.

Tjenestene omfatter bl.a. design, prosjektering, dimensjonering, mulighetsstudier, tekniske løsninger, konstruksjonstegning og mer.

Byggesak

Jeg utformer og leverer byggesøknader med alt som skal til for prosjektet ditt.
Dette omfatter bl.a. roller i byggesaken som ansvarlig prosjekterende arkitekt, ansvarlig søker, og ansvarlig samordner.

Jeg leverer også byggrådgivning, prosjektledelse, og byggeplassoppfølging.

Sted

Jeg designer uteområder, uteplasser, hageplaner og annen landskapsforming.

Dette kan også omfatte reguleringsplaner, tomteanalyser, stedsutvikling, områdeutbygging og mer.

Slik jobber vi

1 - Møte og avtale

Vi møtes på tomta, eksisterende bygg eller på Teams og går gjennom dine ønsker og behov. Dette utformes i en oppdragsavtale som også beskriver hva som skal leveres og hvordan, og hva det koster.

2 - Idé og konsept

Dine ønsker og behov sammen med tomt og/eller eksisterende bygninger er utgangspunktet for idéer og skissert forslag til løsning.
Idéene og skisser omarbeides ut fra dine tilbakemeldinger til du er fornøyd.

3 - design og tegninger

Idé og konsept utformes i en digital
3D-modell med detaljer som igjen fører til "flate" arkitekttegninger på PDF/papir.
Tegningene og beskrivelse er grunnlaget for byggesøknad, som sendes inn digitalt.

4 - bygging og oppfølging

Entreprenør og andre utførende får arbeidstegninger for byggearbeidene.
Det kan også følges opp på byggeplass slik at løsningene blir som planlagt.

Noen utvalgte prosjekter

Enebolig ombygging

Enebolig fra 1949 bygges om med helt ny annen etasje og stor uteplass.

Uteplass med basseng

Helhetlig uteplass med basseng.

Ombygging av eksisterende uteplass, basseng med levegger og platting, samt farget betong
formet som store heller.

treningssenter

Ombygging av tidligere industribygg til treningssenter.  

Hva kundene sier

Dag S. - Tilbygg/leilighet

"Flott arbeid, flink til oppfølging. Behjelpelig med alt! Storfornøyd med jobben som er gjort!”

Rune P. - Veranda og garasje

"Jeg fikk det jeg ba om, løsning basert på mine ideer og nye ideer som passet med eksisterende hus. Takk for fin veranda og fin garasje 🙂 ”

Kokkersvold AS - Ingeniører

"Kokkersvold AS har innleid Anders til oppgaver hos oss. Vi er meget godt fornøyd med det han har levert. Han er også god på samarbeidsevne og formidlingsevne. Som arkitekt er han også flink til å se de konstruktive elementene i bygg han tegner."

Lise E. - Glasshage og ombygging

"Jeg er enormt glad for all hjelpen fra deg! Kjempeglad for at jeg har gitt deg denne jobben og fryder meg over din brede ekspertise og faglige kompetanse på alle plan!”

Ta kontakt for å diskutere ditt prosjekt!

99 22 33 71

(m-f, 9-16)