Et utvalg av prosjekter

Scroll ned for å se næringsbygg og offentlige bygg

Enebolig ombygging

Ombygging av en enebolig tegnet på 80-tallet, med bl.a. ny påbygd annen etasje, ny inngang, utleiedel i underetasjen.

Firemannsbolig

Fire boenheter i to etasjer med to forskjellige leilighetsstørrelser - hhv ett og to soverom. Overbygd trapperom og boder under trapp, terrasser og balkonger mot syd.

Enebolig ombygging

Ombygging av enebolig fra 1949, med nytt trapperom, helt ny annen etasje, stor uteplass, og garasje med gjesterom.

Enebolig med garasje

Ny enebolig i én etasje med innebygd dobbeltgarasje og høy himling i stue - åpent opp til mønet. Inngang direkte fra garasjen til vaskerom.

Generasjonsleilighet

Tilbygg med ny generasjonsleilighet til eksisterende enebolig. To soverom, åpen planløsning med kjøkken og stue i ett.

Enebolig med utleiedel

Ny enebolig i to etasjer med innebygd dobbeltgarasje og utleiedel over garasjen. Inngang til boligen direkte fra garasjen.

Uteplass med basseng

Ny og ombygd uteplass med basseng. Farget og rutet betong støpt på stedet, og kanting i impregnert tre. Levegger, og utestue med glassdører.

Yogagården

Del av låve bygd om til yogarom med ny inngang og sosial uteplass.

Tilbygg våningshus

Tilbygg til et våningshus, med nytt vaskerom, bad, kontor og ny overbygd inngang. Liten avstand til låven gjorde at tilbygget fikk noen uvanlige vinkler pga brannsikkerhet.

Selvbyggervennlige arbeidstegninger.

Yorkshire steinhus

Ombygging av to uthus av stein i Yorkshire til bolig. Bygningen ligger i et bevaringsområde og det er svært høye krav til estetikk og materialbruk. Bygget er derfor holdt i tradisjonell stil med få ytre endringer. Innvendig er det en moderne bolig med kjøkken og stue, bad, to soverom og kontor.

Vikinginspirert bolig

Bolig inspirert av vikingstil på gårdstun i bratt terreng.
Boligen har åpen planløsning med søyler som bærer taket og underetasje med sovealkover.
Denne boligen finnes også i annen utførelse som en-etasjes bolig - ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon.

Leilighet tilbygg

Skisseforslag for tilbygg til eksisterende enebolig, tenkt brukt til utleie eller som generasjonsbolig. Bratt terreng som gir den avtrappede formen i flere nivåer. To soverom, kjøkken og bad, stue, to uteplasser med levegger.

Fritidsklubb

Fritidsklubb for ungdom 13-16 år, med bl.a. DJ-/danserom, spillerom, stillerom, anretning og oppholdsrom for klubbledere/ansatte. Brukes også som eldrekafé på dagtid.

Arbeidstreningssenter

Nytt bygg ca 900 m2 for arbeidstrening og rehabilitering. Inneholder bl.a. verksteder, pakkerom, lager, kantine, garderober, møterom, kontorer for ansatte m.m.

Treningssenter

Eldre industribygg ca 2.000 m2 ombygd til moderne treningssenter med spinningrom, styrkerom, treningssal, klatre-/buldrerom, jujitsuklubb og kontorer for fysioterapeut, kiropraktor m.m.

Lensmannskontor

Forslag til nytt lensmannskontor for
Midt-Telemark distrikt, konkurranse utlyst av Politidirektoratet.
Vant ikke konkurransen, men ble angitt å være det mest funksjonelle forslaget.

Bibliotek

Skisseforslag til bibliotek i to etasjer,
bygd i massivtre. Bibilioteket inneholder i tillegg til vanlig utlånsavdelinger også kafé med sitteplasser, møterom til utleie, studierom, barneavdeling og medieavdeling.

Kontor- og leilighetsbygg

Skisseforslag til kombinert bygg med kontorer i hele første etasje og leiligheter i øvre etasjer, samt parkering i kjeller.

Hage og grønne flater på taket.