Arkitektur

Arkitekttjenestene omfatter prosjektering av boliger, næringsbygg, offentlige bygg, hytter, tilbygg, ombygginger og andre prosjekter.

Dette gjøres med omtanke for menneskene som skal bruke bygget, deres ønsker og behov, aktiviteter og liv. Arkitektur handler for oss om mennesker.

All prosjektering gjøres med avansert 3D programvare og kunden kan få tilgang til å se en digital modell på internett.

Løsninger designes med miljøvennlige materialer så langt det er mulig, og forsøker å finne prisgunstige valg for byggherren.

Tjenestene kan også omfatte mulighetsstudier, tekniske konstruksjonsløsninger, interiør og mer.

Tilbygg våningshus

Byggesak

Vi utarbeider byggesøknader for alt fra små tiltak opp til og med større bygg (tiltaksklasse 2) med tegninger, nabovarsler og tilhørende skjemaer. Byggesøknader utføres i et søknadssystem på internett og leveres digitalt via Altinn.
Vi tilbyr også byggrådgivning, prosjektledelse, samt byggeplassoppfølging.

Vi kan ha roller som ansvarlig søker, ansvarlig samordner, ansvarlig prosjekterende arkitekt og ansvarlig kontrollerende opp til og med tiltaksklasse 2 i byggesaken.

Sted

Vi designer uteområder, uteplasser, landskapsforming, hageplaner, hagedammer, basseng, inventar m.m.

Dette kan også omfatte reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, vegplaner, tomteanalyser, større utbyggingsområder og mer.

Vi har utført oppgaver som terrengprofiler, flomprofil for vassdrag og lignende mer tekniske typer oppdrag.