Arkitektur

Arkitekttjenestene omfatter prosjektering av boliger, næringsbygg, offentlige bygg, hytter, tilbygg, ombygginger og andre prosjekter.

Dette gjøres med omtanke for menneskene som skal bruke bygget, deres ønsker og behov, aktiviteter og liv.

All prosjektering gjøres med avansert 3D programvare (ArchiCAD) og kunden får en digital 3D-modell på internett for visning og nedlasting.
Bygg designes med miljøvennlige løsninger så langt det er mulig, og vi forsøker å finne prisgunstige valg for byggherren.

Tjenestene kan også omfatte mulighetsstudier, tekniske konstruksjonsløsninger, interiør og mer.

Tilbygg våningshus

Byggesak

Vi utarbeider byggesøknader for alt fra små tiltak opp til og med større og komplekse bygg (tiltaksklasse 2) med tegninger, nabovarsler og tilhørende skjemaer. Byggesøknader utføres i et søknadssystem på internett og leveres digitalt via Altinn.

Vi kan ha roller som ansvarlig søker, ansvarlig samordner, ansvarlig prosjekterende arkitekt og ansvarlig kontrollerende opp til og med tiltaksklasse 2 i byggesaken.

Vi tilbyr også byggteknisk rådgivning, prosjektledelse, samt byggeplassoppfølging.

Sted

Vi designer uteområder, uteplasser, landskapsforming, hageplaner, basseng, inventar m.m.

Dette kan også omfatte reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, vegplaner, tomteanalyser, større utbyggingsområder og mer.

Vi har også utført oppgaver som terrengprofiler, flomprofil for vassdrag og lignende mer tekniske typer oppdrag.

stedskonsept