Arkitektur

Jeg tilbyr prosjektering av boliger, næringsbygg, offentlige bygg, hytter, tilbygg, ombygginger og andre prosjekter.

Tjenestene kan også omfatte mulighetsstudier, konstruksjonsløsninger, interiør og mer.

Jeg designer løsninger med miljøvennlige materialer der det er mulig, og forsøker å finne prisgunstige valg for byggherren.

Tilbygg våningshus

Byggesak

Jeg utarbeider byggesøknader for alt fra små tiltak opp til og med større bygg (tiltaksklasse 2) med tegninger, nabovarsler og tilhørende skjemaer.
Jeg tilbyr også byggrådgivning, prosjektledelse, samt byggeplassoppfølging.

Jeg kan ha rolle som ansvarlig søker, ansvarlig samordner, ansvarlig prosjekterende arkitekt og ansvarlig kontrollerende opp til og med tiltaksklasse 2.

Sted

Jeg designer uteområder, uteplasser, landskapsforming, hageplaner, hagedammer, basseng og inventar.

Jeg utarbeider reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, vegplaner, tomteanalyser og mer.